تولید محصول سالم مبتنی بر طراحی علمی و بهداشتی با ترکیبات طبیعی و کیفیتی یکنواخت
بهبود عملکرد شامل اهداف، فرآیندها، زیرساخت و کیفیت محصولات
گسترش ارتباط با بازارهای جهانی برای افزایش سطح صادرات محصولات
توسعه پایدار کسب و کار شرکت از طریق ارائه محصولات جدید و خدمات آزمایشگاهی
توجه به منابع انسانی به منظور رشد و شکوفایی، رفاه و آرامش روانی ایشان به عنوان بزرگترین سرمایه ها
تعامل فعالانه با توزیع کنندگان، برای درک نیازمندیهای بازار و افزایش رضایتمندی مشتریان