آدرس

یزد - بلوار جمهوری، روبه روی برج آسمان، صنایع غذایی آب حیات گستر یزد ( حلوایی حاج حسین آب حیات)


تلفن

03535303850

تلفن

03535303851

فکس

03535267549

کد پستی

8918687985

صدای مشتریان

09134574249

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت