تخفیف ویژه عیدانه

همزمان با آغاز فصل بهار، به شکرانه این فصل زیبا حلوای حاج حسین اب حیات اقدام به برگزاری جشنواره تخفیف عیدانه  در زمینه محصولات خود نموده است.