تخفیف
تخفیف
تخفیف

کنجد برشته 450 گرم

41,800تومان53,000 تومان
تخفیف

کنجد برشته 100 گرم

9,000تومان11,000 تومان