تاریخچه آب حیات یزد

حاج شکرالله آب حیات ملقب به حاج شکرالله حلوایی را می توان از اولین پایه گذاران صنعت کنجد در یزد و حتی در کشور دانست. او متولد 1282 در یزد بوده که از سال 1298 وارد کار صنعت کنجد که در قدیم به صورت کارگاه های سنتی کوچک بوده می شود و کارگاهی را در محله 4 سوق یزد دایر می کند. او به رسم سنت قدیم ، پسران خود را هم کم کم وارد کارگاه می کند تا پسران از همان بچگی در کنار پدر ترفندهای مربوط به این حیطه کاری را یاد بگیرند. بعد از فوت حاج شرکالله در سال 1347 پسران که از زمان کودکی در کارگاه پدر مشغول فعالیت بودند کار پدر را به صورت جدی ادامه می دهند . با گذشت زمان و تشکیل خانواده ها برادران تصمیم میگیرند به صورت مجزا کار کنند که در این بین جسین که متولد سال 1317  بوده با احداث کارگاه حلوایی حاج حسین اب حیات به صورت جدی تر نسبت به دیگر برادران به ادامه راه پدر می پردازد. حاج حسین هم به تبعیت از پدر تصمیم بر وارد کردن دو پسرش یعنی محسن و مجید در کارگاه در کنار خودش دارد که قضا و قدر بر این می شودکه محسن در سال 1363 در جنگ تحمیلی ایران و عراق به فیض شهادت نائل گردد. بعد از شهادت محسن، حاج حسین کارگاه حلوایی اش را در کنار تنها پسرش یعنی مجید در بلوار جمهوری یزد ادامه می دهد تا سال 1376 که حاج حسین هم در سن 59 سالی فوت می نماید. با این اتفاق مجید تنها پسر خانواده میراث دار راهی که پدربزرگش ( حاج شکرالله) و پدرش (حاج حسین) از سال 1298 آغاز کرده اند می شود. او نیز به تبعید از راه پدر بزرگ و پدر و مدد گرفتن از روح برادر شهیدش همچنان در این راه قدم بر میدارد که می توان گفت یکی از رویداد های کم نظیری که فراورده های کنجدی آب حیات در سال 1398 پیش رو دارد رسیدن به قدمت صدساله  و جشن یک صدسالگی این واحد تولیدی می باشد.